25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Videokamery & Video Rekordéry
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje CANON HV30 uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 553 stanovisky pro Videokamery & Video Rekordéry CANON HV30, Diplotop porovnává Videokamery & Video Rekordéry CANON HV30 se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k CANON HV30.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Videokamery & Video Rekordéry - CANON
Nejlepší Videokamery & Video Rekordéry - CANON produkty
Seznam značek a výrobců
AIPTEK
CANON
CREATIVE
JVC
KODAK
PANASONIC
SAMSUNG
SANYO
SONY
TOSHIBA
Najít ty nejlepší produkty
Mobilní telefon
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
MP3 přehrávač
Bluetooth headset
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne CANON HV30

Uživatelé hodnotí CANON HV30 jako velmi uživatelsky příjemný.Shledávají jej mnohem spolehlivější než u jeho konkurentů., Ale jejich názory se liší jen nepatrně. Pokud máte nějaký problém, potřebujete pomoci, diskusní fóra Diplofix vám pomohou vybrat mezi CANON HV30 a jiným výrobkem.

Jeho uživatelé jej hodnotí velmi dobře., Nicméně jejich názory jsou rozdílné. Shledají, že je to levné Nebudete nepříjemně překvapeni, když se podíváte na informace v uživatelské příručce CANON HV30 ještě před nákupem.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
· Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky spolecnosti Apple Inc. , registrované ve Spojených státech nebo jiný zemích. · je ochranná známka. · HDV a HDV logo jsou ochranné známky Sony Corporation a Victor Company of Japan, Ltd. (JVC). · HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti HDMI Licensing LLC. · Ostatní názvy a produkty výse neuvedené mohou být registrované ochranné známky nebo ochranné známky píslusných vlastník. · JAKÉKOLI JINÉ POUZITÍ TOHOTO PRODUKTU NEZ PRO OSOBNÍ POTEBU ZPSOBEM, KTERÝ VYHOVUJE STANDARDU MPEG-2 PRO KÓDOVÁNÍ VIDEOINFORMACÍ PRO BALENÁ MÉDIA, JE BEZ LICENCE POD PLATNÝMI PATENTY V MPEG-2 PATENT PORTFOLIO VÝSLOVN ZAKÁZÁNO. TUTO LICENCI LZE ZÍSKAT U MPEG LA, L. , 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206. 7 Poznámky k tomuto návodu Dkujeme, ze jste si zakoupili Canon HV30. Tento návod si pozorn pectte, nez zacnete videokameru pouzívat, a bezpecn ho uschovejte pro pípadné dalsí pouzití. V pípad, ze videokamera nebude fungovat správn, postupujte podle informací v tabulce Odstraování problém ( 83). Konvence pouzité v tomto návodu DLEZITÉ: Upozornní související s obsluhou videokamery. POZNÁMKY: Dodatecná vysvtlení vztahující se k postupm pi základní obsluze. CO ZKONTROLOVAT: Omezení, která se uplatují, kdyz popsaná funkce není dostupná ve vsech provozních rezimech (provozní rezim, do nhoz by mla být videokamera nastavena atd. : Odkazová stránka. ,,Obrazovka" oznacuje LCD a hledácek. Fotografie uvádné v tomto návodu jsou simulované obrázky poízené fotoaparátem. CS Úvod Polozka nabídky zobrazuje své výchozí umístní Tlacítka a spínace, které se mají stisknout Závorky [ ] a velká písmena slouzí k oznacení voleb nabídky zobrazovaných na obrazovce. Volby nabídky v tucném písmu indikují výchozí nastavení (nap. [ON/ ZAP], [OFF/VYP])...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je HV30 snadné používat?

553 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud CANON HV30 je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

1841182553447110764148
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.39
= 2.52

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.39 a standardní rozdíl je 2.52.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je HV30 vysoce účinný?

553 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je CANON HV30 ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

112613215645619779162
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.63
= 2.36

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.63 a standardní rozdíl je 2.36.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je HV30 spolehlivý, solidní?

553 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že CANON HV30 je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

1456121560535310279154
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.54
= 2.44

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.54 a standardní rozdíl je 2.44.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je HV30 dobrá hodnota za dané peníze?

553 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že CANON HV30 opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

21259176149718570163
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.49
= 2.52

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.49 a standardní rozdíl je 2.52.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.